FORMACIÓ: CURSOS I TALLERS

Propostes formatives per a la mobilitat i internacionalització de la cultura

A continuació s'ofereix una llista de tallers, cursos i càpsules pel desenvolupament de les capacitats necessàries en la mobilitat artística i la internacionalització de la cultura.

Els tallers son eminentment pràctics, amb grups reduïts de fins a 12 persones, per poder treballar amb els projectes propis. La durada és d'un mínim de 12 hores.

Els cursos ofereixen continguts similar als tallers però insistint en els aspectes més teòrics i estudi de casos. S'ofereixen per a grups superiors a 12 persones que no necessàriament han d'estar treballant en un projecte cultural.

Les càpsules presenten continguts específics i tenen una durada de màxim 4 hores.