Trucs de composició

Formats de text

HTML restringit

 • Etiquetes HTML permeses: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol type start> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption>

  Aquest lloc permet contingut HTML. Mentre aprendre tot l'HTML pot semblar intimidatori, aprendre com s'han d'utilitzar un petit nombre de les "etiquetes" més bàsiques de l'HTML és ben senzill. Aquesta taula proporciona exemples de cadascuna de les etiquetes habilitades en aquest lloc.

  For more information see the HTML Living Standard or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  Descripció d'etiqueta Escriviu Obteniu
  Les àncores es fan servir per fer enllaços a altres pàgines. <a href="https://www.tonigonzalezbcn.com">Toni Gonzàlez</a> Toni Gonzàlez
  Emfatitzat <em>Emfatitzat</em> Emfatitzat
  Marcat <strong>Marcat</strong> Marcat
  Citat <cite>Citat</cite> Citat
  Citat en bloc <blockquote>Citat en bloc</blockquote>
  Citat en bloc
  Text codificat emprat per mostrar codi font de programació <code>Codificat</code> Codificat
  Llista sense endreçar - empreu <li> per començar cada element de llista <ul> <li>Primer element</li> <li>Segon element</li> </ul>
  • Primer element
  • Segon element
  Llista endreçada - empreu <li> per començar cada element de llista <ol> <li>Primer element</li> <li>Segon element</li> </ol>
  1. Primer element
  2. Segon element
  No hi ha ajuda per l'etiqueta li.
  Les llistes de definicions són similars a altres llistes HTML. <dl> comença la llista de definició, <dt> comença el terme definit i <dd> comença la descripció de la definició. <dl> <dt>Primer terme</dt> <dd>Primera definició</dd> <dt>Segon terme</dt> <dd>Segona definició</dd> </dl>
  Primer terme
  Primera definició
  Segon terme
  Segona definició
  No hi ha ajuda per l'etiqueta dt.
  No hi ha ajuda per l'etiqueta dd.
  Capçalera <h2>Subtítol</h2>

  Subtítol

  Capçalera <h3>Subtítol tres</h3>

  Subtítol tres

  Capçalera <h4>Subtítol quatre</h4>

  Subtítol quatre

  Capçalera <h5>Subtítol cinc</h5>
  Subtítol cinc
  Capçalera <h6>Subtítol sis</h6>
  Subtítol sis
  No hi ha ajuda per l'etiqueta img.

  Molts caràcters poc usuals es poden introduir sense cap problema.

  Si teniu problemes, proveu d'utilitzar entitats de caràcters HTML. Un exemple comú és & amp; per un caràcter i caràcters. Per obtenir una llista completa d'entitats consulteu de entitats pàgina. Alguns dels caràcters disponibles inclouen:

  Descripció de caràcter Escriviu Obteniu
  Ampersand &amp; &
  Més gran que &gt; >
  Més petit que &lt; <
  Marca d'interrogació &quot; "
 • Les línies i els paràgrafs es reconeixen de forma automàtica. L'etiqueta de salt de línia <br />, de paràgraf <p> i de tancament de paràgraf </p> s'afegeixen de forma automàtica. Si no es reconeixen els paràgrafs afegiu simplement dos línies en blanc.
 • Les adreces web i de correu electrònic es transformen en enllaços automàticament.

Text pla

 • No es permet l'ús d'etiquetes HTML.
 • Les línies i els paràgrafs es reconeixen de forma automàtica. L'etiqueta de salt de línia <br />, de paràgraf <p> i de tancament de paràgraf </p> s'afegeixen de forma automàtica. Si no es reconeixen els paràgrafs afegiu simplement dos línies en blanc.
 • Les adreces web i de correu electrònic es transformen en enllaços automàticament.